Tillbaka

immunglobulin, humant normalt
Privigen, Gamunex

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Guillain-Barrés syndrom, akutbehandling

Förbehåll / Kommentar

Säkerställ diagnosen Guillain-Barrés syndrom. Totaldosen är 2 g/kg och ges fördelad på 2-5 dagar. Hos äldre är ofta den längre behandlingstiden att föredra.

Vid dosering av IVIG hos överviktiga patienter (>90kg) bör "dosing weight" baserad på idealvikt ("torrvikt") användas istället för faktisk vikt. IVIG distribueras nämligen inte i fettvävnad utan enbart intra- och extravasalt. Serumkoncentration av IVIG påverkas därmed inte av fetthalten i kroppen.
  
Om förväntad effekt ej uppnås bör kontakt tas med neurolog med vana av inflammatorisk neuromuskulär sjukdom.

Förändringar av preparatval kan ske under året på grund av prisändringar.

Immunglobulin bedöms inte ha någon miljöpåverkan. 

Motivering

Väletablerad- och dokumenterad behandling under den progressiva fasen av Guillain-Barrés syndrom. Den progressiva fasen brukar upphöra inom fyra veckor från debut.

Evidensen för behandlingen bygger på behandling under de första två sjukdomsveckorna. Vid symtomprogress under 3-4:e sjukdomsveckorna ges behandling enligt praxis. Intravenösa Immunoglobuliner (IVIG) har visats jämförbar i effekt och säkerhet med plasmaferes. Det senare är dock dyrare i Region Stockholm och mindre tillgängligt varför IVIG rekommenderas.Utredningsmaterial och referenser

  1. Burakgazi AZ. Immunoglobulin Treatment in Neuromuscular Medicine.J Clin Neuromuscul Dis. 2019;20(4):182-93. PubMed
  2. Ortiz-Salas P, Velez-Van-Meerbeke A, Galvis-Gomez CA, Rodriguez Q JH. Human Immunoglobulin Versus Plasmapheresis in Guillain-Barre Syndrome and Myasthenia Gravis: A Meta-Analysis. J Clin Neuromuscul Dis. 2016;18(1):1-11. PubMed
  3. Hughes RA, Swan AV, van Doorn PA. Intravenous immunoglobulin for Guillain-Barré syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(9):CD002063. doi: 10.1002/14651858.CD002063.pub6. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar