Tillbaka

valproinsyra
Ergenyl

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Status epilepticus hos vuxna

Förbehåll / Kommentar

Ska inte ges till flickor/kvinnor i fertil ålder. Patienter med leversvikt, känd koagulationsrubbning, porfyri eller mitokondriell sjukdom ska inte behandlas med valproinsyra. Pågående antikoagulantiabehandling är dock inte en kontraindikation vid akutbehandling.

Rekommenderad dosering för vuxna: 40 mg/kg (max 3 000 mg) ges intravenöst, långsam injektion (15 min). Halverad dos vid pågående valproinsyrabehandling.

Valproinsyra är miljöklassificerat.

Motivering

Valproinsyra, fosfenytoin och levetiracetam rekommenderas i ett flertal behandlingsriktlinjer vid etablerat status epilepticus.

I en randomiserad dubbelblind studie som jämförde fosfenytoin, levetiracetam och valproinsyra vid bensodiazepin-refraktärt status epilepticus var det ingen signifikant skillnad avseende effekt eller biverkningar. Samtliga tre läkemedel resulterade i att status epilepticus bröts i 50% av fallen.

En omfattande retrospektiv analys av de protokollstyrda behandlingar som gjorts med fenytoin, valproinsyra och levetiracetam gav stöd för att valproinsyra var effektivare än levetiracetam. Effekten av fenytoin skiljde sig inte från vare sig valproinsyra eller levetiracetam.

Valproinsyra och levetiracetam är inte registrerade på denna indikation i Sverige. Dock lång klinisk erfarenhet.

Levetiracetam rekommenderas på grund av effekt och förväntad leveranssäkerhet i de fall valproinsyra anses olämpligt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Misra UK, Kalita J, Patel R. Sodium valproate vs phenytoin in status epilepticus: a pilot study. Neurology. 2006;67:340-42. PubMed
  2. Agarwal P, Kumar N, Chandra R, Gupta G, Antony AR, Garg N. Randomized study of intravenous valproate and phenytoin in status epilepticus. Seizure. 2007;16(6):527-32. PubMed
  3. Gilad R, Izkovitz N, Dabby R, Rapoport A, Sadeh M, Weller B et al. Treatment of status epilepticus and acute repetitive seizures with i.v. valproic acid vs phenytoin. Acta Neurol Scand. 2008;118(5):296-300. PubMed
  4. Brigo F, Storti M, Del Felice A, Fischi A, Bongiovanni LG. IV valproate in generalized status epilepticus: a systematic review. Eur J Neurol. 2012;19(9):1180-91. PubMed
  5. Brophy GM, Bell R, Claassen J, Alldredge B, Bleck TP, Glauser T et al. Guidelines for the evaluation and management of status epilepticus. Neurocrit Care. 2012;17(1):3-23. PubMed
  6. Läkemedelsbehandling av epilepsi - behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2019;30(3):1-17. Läkemedelsverket
  7. Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar. Riktlinjer för behandling av konvulsivt status epilepticus hos vuxna. 2019. Janusinfo
  8. Cock HR; ESETT Group. Established status epilepticus treatment trial (ESETT). Epilepsia. 2011;52 Suppl 8:50-2. PubMed
  9. Kapur J, Elm J, Chamberlain JM, Barsan W, Cloyd J, Lowenstein D et al. Randomized Trial of Three Anticonvulsant Medications for Status Epilepticus. N Engl J Med. 2019;381(22):2103-13. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar