Tillbaka

diazepam
Stesolid novum

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Status epilepticus hos vuxna

Förbehåll / Kommentar

Rekommendationen avser injektionsvätska.

Diazepam är miljöklassificerat. Diazepam bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Enligt ett stort antal riktlinjer rekommenderas ett bensodiazepin (diazepam, midazolam eller lorazepam) som förstalinjens behandling vid status epilepticus. Evidensgraden är hög (level A). Ingen säker skillnad i effekt mellan diazepam, midazolam och lorazepam har visats. Diazepam är effektivt i alla åldrar, oavsett kön. Det finns i olika beredningsformer och långvarig terapitradition.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Appleton R, Macleod S, Martland T. Drug management for acute tonic-clonic convulsions including convulsive status epilepticus in children. Cochrane Database Syst Rev 2008;(3):CD001905. PubMed
  2. Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar. Riktlinjer för behandling av konvulsivt status epilepticus hos vuxna. 2019. Janusinfo
  3. Prasad K, Al-Roomi K, Krishnan PR, Sequeira R. Anticonvulsant therapy for status epilepticus. Cochrane Database Syst Rev. 2005;4:CD003723. PubMed
  4. Läkemedelsbehandling av epilepsi - behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket
  5. Glauser T, Shinnar S, Gloss D, Alldredge B, Arya R, Bainbridge J et al. Evidence-Based Guideline: Treatment of Convulsive Status Epilepticus in Children and Adults: Report of the Guideline Committee of the American Epilepsy Society. Epilepsy Curr. 2016;16:48-61. PubMed
  6. Falco-Walter JJ, Bleck T. Treatment of Established Status Epilepticus. J Clin Med. 2016 Apr 25;5(5). pii: E49. PubMed
  7. Brigo F, Bragazzi NL, Bacigaluppi S, Nardone R, Trinka E. Is intravenous lorazepam really more effective and safe than intravenousdiazepam as first-line treatment for convulsive status epilepticus? A systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials.Epilepsy Behav. 2016;64(Pt A):29-36. PubMed
  8. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar