Tillbaka

midazolam
Midazolam Accord

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Status epilepticus hos barn och ungdomar

Förbehåll / Kommentar

Ska ges under övervakning av respiration och cirkulation.

Midazolam är miljöklassificerat.

Motivering

Enligt ett stort antal riktlinjer rekommenderas ett bensodiazepin (diazepam, midazolam eller lorazepam) som förstalinjens behandling vid status epilepticus. Evidensgraden är hög (level A). Ingen säker skillnad i effekt mellan diazepam, midazolam och lorazepam har visats. Midazolam är att föredra framför andra bensodiazepiner på grund av den korta halveringstiden.


Utredningsmaterial och referenser

  1. McMullan J, Sasson C, Pancioli A, Silbergleit R. Midazolam versus diazepam for the treatment of status epilepticus in children and young adults: a meta-analysis. Acad Emerg Med. 2010;17:575-82. PubMed
  2. Wilkes R, Tasker RC. Intensive care treatment of uncontrolled status epilepticus in children: systematic literature search of midazolam and anesthetic therapies. Pediatr Crit Care Med. 2014;15:632-9. PubMed
  3. Glauser T, Shinnar S, Gloss D, Alldredge B, Arya R et al. Evidence-Based Guideline: Treatment of Convulsive Status Epilepticus in Children and Adults: Report of the Guideline Committee of the American Epilepsy Society. Epilepsy Curr. 2016;16:48-6. PubMed
  4. Falco-Walter JJ, Bleck T. Treatment of Established Status Epilepticus. J Clin Med. 2016 Apr 25;5(5). pii: E49. PubMed
  5. Brigo F, Bragazzi NL, Bacigaluppi S, Nardone R, Trinka E. Is intravenous lorazepam really more effective and safe than intravenousdiazepam as first-line treatment for convulsive status epilepticus? A systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials.Epilepsy Behav. 2016;64(Pt A):29-36. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar