Tillbaka

midazolam
Buccolam

2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Akutbehandling vid epileptiska anfall, i första hand utanför sjukhus

Förbehåll / Kommentar

Midazolam buckalt är registrerat för användning hos barn från 3 månader upp till 18 år.

Midazolam i dosen 10 mg kan även användas för vuxna, men saknar indikation trots att viss evidens föreligger.

Ges buckalt. Anhöriga eller vårdare ska instrueras i handhavande.

Midazolam är miljöklassificerat.

Motivering

Enligt ett stort antal riktlinjer rekommenderas ett bensodiazepin (diazepam, midazolam eller lorazepam) som förstalinjens behandling vid status epilepticus. Evidensgraden är hög (level A). Ingen säker skillnad i effekt mellan diazepam, midazolam och lorazepam har visats. Buckal administration kan vara fördelaktigt praktiskt och socialt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. McIntyre J, Robertson S, Norris E, Appleton R, Whitehouse WP, Phillips B, et al. Safety and efficacy of buccal midazolam versus rectal diazepam for emergency treatment of seizures in children: a randomised controlled trial. Lancet. 2005;366:205-10. PubMed
  2. McMullan J, Sasson C, Pancioli A and Silbergleit R. Midazolam versus diazepam for the treatment of status epilepticus in children and young adults: a meta-analysis. Acad Emerg Med. 2010;17:575-82. PubMed
  3. Appleton R, Macleod S and Martland T. Drug management for acute tonic-clonic convulsions including convulsive status epilepticus in children. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jul 16;(3):CD001905. PubMed
  4. Nakken KO, Lossius MI. Buccal midazolam or rectal diazepam for treatment of residential adult patients with serial seizures or status epilepticus. Acta Neurol Scand. 2011;124:99-103. PubMed
  5. Glauser T, Shinnar S, Gloss D, Alldredge B, Arya R, Bainbridge J et al. Evidence-Based Guideline: Treatment of Convulsive Status Epilepticus in Children and Adults: Report of the Guideline Committee of the American Epilepsy Society. Epilepsy Curr. 2016;16:48-6. PubMed
  6. Falco-Walter JJ, Bleck T. Treatment of Established Status Epilepticus. J Clin Med. 2016 Apr 25;5(5). pii: E49. PubMed
  7. Brigo F, Bragazzi NL, Bacigaluppi S, Nardone R, Trinka E. Is intravenous lorazepam really more effective and safe than intravenousdiazepam as first-line treatment for convulsive status epilepticus? A systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials.Epilepsy Behav. 2016;64(Pt A):29-36. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar