Tillbaka

diazepam
Diazepam Desitin, Stesolid

2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Akutbehandling vid epileptiska anfall, i första hand utanför sjukhus

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Diazepam är miljöklassificerat. Diazepam bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Enligt ett stort antal riktlinjer rekommenderas ett bensodiazepin (diazepam, midazolam eller lorazepam) som förstalinjens behandling vid status epilepticus. Evidensgraden är hög (level A). Ingen säker skillnad i effekt mellan diazepam, midazolam och lorazepam har visats. Diazepam är effektivt i alla åldrar, oavsett kön. Det finns i olika beredningsformer och långvarig terapitradition.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Appleton R, Macleod S, Martland T. Drug management for acute tonic-clonic convulsions including convulsive status epilepticus in children. Cochrane Database Syst Rev 2008;(3):CD001905. PubMed
  2. Prasad K, Al-Roomi K, Krishnan PR, Sequeira R. Anticonvulsant therapy for status epilepticus. Cochrane Database Syst Rev. 2005;4:CD003723. PubMed
  3. Glauser T, Shinnar S, Gloss D, Alldredge B, Arya R et al. Evidence-Based Guideline: Treatment of Convulsive Status Epilepticus in Children and Adults: Report of the Guideline Committee of the American Epilepsy Society. Epilepsy Curr. 2016;16:48-6. PubMed
  4. Falco-Walter JJ, Bleck T. Treatment of Established Status Epilepticus. J Clin Med. 2016 Apr 25;5(5). pii: E49. PubMed
  5. Brigo F, Bragazzi NL, Bacigaluppi S, Nardone R, Trinka E. Is intravenous lorazepam really more effective and safe than intravenous diazepam as first-line treatment for convulsive status epilepticus? A systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials.Epilepsy Behav. 2016;64(Pt A):29-36. PubMed
  6. Läkemedelsbehandling av epilepsi - behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket
  7. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar