Tillbaka

levetiracetam
Levetiracetam Actavis tablett
Levetiracetam Accord oral lösning

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Epilepsi med generaliserade anfall hos barn och ungdomar

Förbehåll / Kommentar

Levetiracetam ska användas med försiktighet till patienter med psykiatrisk samsjuklighet.

Vid epilepsibehandling tillämpas inte generisk substitution fullt ut, eftersom biotillgängligheten kan variera. Expertgruppen rekommenderar att generika väljs vid nyinsättning på grund av lägre kostnad.

Levetiracetam är miljöklassificerat.

Motivering

En stor meta-analys av tio olika antiepileptika analyserade tid till utsättning (en indikation på dålig effekt eller tolerabilitet), tid till första anfall och anfallsfrihet vid 6 respektive 12 månader. I denna analys var tid till utsättning lika för levetiracetam och lamotrigin och längre än för övriga inkluderade antiepileptika.

I KOMET-studien var levetiracetam inte bättre än valproat eller karbamazepin. Tolv månaders krampfrihet var 59 procent i levetiracetamgruppen som jämfördes med valproatbehandling (65 procent) respektive 73 procent i levetiracetamgruppen som jämfördes med karbamazepin (73 procent). Levetiracetam kan vara ett alternativ vid generaliserad epilepsi när valproat inte är lämpligt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Brodie MJ, Perucca E, Ryvlin P, Ben-Menachem E, Meencke HJ. Comparison of levetiracetam and controlled-release carbamazepine in newly diagnosed epilepsy. Neurology 2007;68(6):402-8. PubMed 
  2. Läkemedelsbehandling av epilepsi - behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2019;30(3):1-17. Läkemedelsverket
  3. Nevitt SJ, Sudell M, Weston J, Tudur Smith C, Marson AG. Antiepileptic drug monotherapy for epilepsy: a network meta-analysis of individual participant data.Cochrane Database Syst Rev. 2017;6:CD011412. PubMed
  4. Trinka E, Marson AG, Van Paesschen W, Kälviäinen R, Marovac J, Duncan B et al. KOMET: an unblinded, randomised, two parallel-group, stratified trial comparing the effectiveness of levetiracetam with controlled-release carbamazepine and extended-release sodium valproate as monotherapy in patients with newly diagnosed epilepsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013;84:1138-47. PubMed
  5. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar