Tillbaka

etosuximid*
Ethosuximide Orifarm kapsel
Suxinutin oral lösning

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Absensepilepsi hos barn och ungdomar

Förbehåll / Kommentar

Förstahandsval vid absenser. Ej indicerat mot andra anfallstyper.

Motivering

Den goda evidensen (klass A enligt ILAE) för etosuximid vid absenser hos barn bygger huvudsakligen på en dubbelblind RCT som jämförde etosuximid (n=154), valproat (n=146) och lamotrigin (n=146) till barn i åldern 2,5–13 år, behandlingsnaiva och med absensepilepsi. Behandlingstiden var 12 månader. För det primära effektmåttet ”freedom from treatment failure rate” vid 12 månader var etosuximid effektivare än lamotrigin (OR 3.09, 95% konfidensintervall: 1.86–5.31). Bristande anfallskontroll som orsak till ”treatment failure” var signifikant vanligare för lamotrigin än för etosuximid (55% vs 16%, p<0,001). Ingen skillnad i effekt sågs mellan etosuximid och valproat. Etosuximid uppvisade färre biverkningar än valproat och rekommenderades därför som förstaval.

Etosuximid är förstahandsval vid behandling av barn med enbart absenser enligt Läkemedelsverkets behandlingsriktlinjer för epilepsi från 2019. Rekommenderat förstaval vid absenser hos barn och ungdomar i Cochrane-rapport från 2019.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Glauser TA, Cnaan A, Shinnar S, et al. Ethosuximide, valproic acid, and lamotrigine in childhood absence epilepsy: initial monotherapy outcomes at 12 months. Epilepsia. 2013;54(1):141-155. PubMed
  2. Rosati A, Ilvento L, Lucenteforte E, et al. Comparative efficacy of antiepileptic drugs in children and adolescents: A network meta-analysis. Epilepsia. 2018;59(2):297-314. PubMed
  3. Campos MSA, Ayres LR, Morelo MRS, Carizio FAM, Pereira LRL. Comparative efficacy of antiepileptic drugs for patients with generalized epileptic seizures: systematic review and network meta-analyses. Int J Clin Pharm. 2018;40(3):589-598. PubMed
  4. Brigo F, Igwe SC, Lattanzi S. Ethosuximide, sodium valproate or lamotrigine for absence seizures in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Feb 8;2(2):CD003032. PubMed
  5. Läkemedelsbehandling av epilepsi - behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar