Tillbaka

lamotrigin
Lamotrigin 1A Farma

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Fokala anfall med eller utan utveckling till bilaterala tonisk-kloniska anfall

Förbehåll / Kommentar

Lamotrigin ska titreras långsamt.

Graviditet och p-piller (östrogen) ökar nedbrytning av lamotrigin vilket kan ge försämrad eller ojämn effekt. Kan leda till behov av dosökning. Annan preventivmetod bör väljas.

Vid epilepsibehandling tillämpas inte generisk substitution fullt ut, eftersom biotillgängligheten kan variera. Expertgruppen rekommenderar att generika väljs vid nyinsättning på grund av lägre kostnad.

Lamotrigin är miljöklassificerat.

Motivering

Lamotrigin, levetiracetam och karbamazepin har alla visats ha god förebyggande effekt och tolerabilitet hos vuxna och barn oavsett kön vid fokala anfall med eller utan utveckling till bilaterala tonisk-kloniska anfall.

En stor meta-analys av tio olika antiepileptika analyserade tid till utsättning (en indikation på dålig effekt eller tolerabilitet), tid till första anfall och anfallsfrihet vid 6 respektive 12 månader. I denna analys var tid till utsättning längre för lamotrigin och levetiracetam jämfört med karbamazepin. Tid till första anfall var dock kortare än för karbamazepin. Detta stämmer väl överens med klinisk erfarenhet - att lamotrigin och levetiracetam har något sämre effekt än karbamazepin vid fokala anfall med eller utan utveckling till bilaterala tonisk-kloniska anfall men tolereras bättre.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Brodie MJ, Richens A, Yuen AW. Double-blind comparison of lamotrigine and carbamazepine in newly diagnosed epilepsy. Lancet 1995;345(8948):476-9. PubMed 
  2. Nieto-Barrera M, Brozmanova M, Capovilla G, Christe W, Pedersen B, Kane K et al. A comparison of monotherapy with lamotrigine or carbamazepine in patients with newly diagnosed partial epilepsy. Epilepsy Res 2001;46:145-55. PubMed
  3. Läkemedelsbehandling av epilepsi - behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2019;30(3):1-17. Läkemedelsverket
  4. Nevitt SJ, Sudell M, Weston J, Tudur Smith C, Marson AG. Antiepileptic drug monotherapy for epilepsy: a network meta-analysis of individual participant data. Cochrane Database Syst Rev. 2017;6:CD011412. PubMed
  5. Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B, Cnaan A, Guerreiro C, Kälviäinen R, Mattson R, French JA, Perucca E, Tomson T; ILAE Subcommission on AED Guidelines. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia. 2013;54(3):551-63. PubMed 
  6. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar