Tillbaka

karbamazepin
Tegretal Retard, Tegretol Retard

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Fokala anfall med eller utan utveckling till bilaterala tonisk-kloniska anfall

Förbehåll / Kommentar

Karbamazepin ökar nedbrytningen av östrogen och progesteron vilket kan ge försämrad effekt av p-piller/stav/plåster. Annan preventivmetod bör därför väljas.

Individer med hankinesiskt, thailändskt eller annat asiatiskt ursprung ska genotypas för HLA-B*1502 före insättning av karbamazepin då risken för Stevens-Johnsons syndrom är kraftigt förhöjd vid denna genotyp. I Region Stockholm skickas remiss för HLA-typning till Klinisk immunologi på Karolinska universitetssjukhuset.

Vid nyinsättning bör koncentrationsbestämning ske först efter 1-2 månader efter upptitrering på grund av autoinduktion.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept, men vid epilepsibehandling tillämpas inte generisk substitution fullt ut, eftersom biotillgängligheten kan variera.  

Karbamazepin är miljöklassificerat.

Motivering

Karbamazepin, levetiracetam och lamotrigin har alla visats ha god förebyggande effekt och tolerabilitet hos vuxna oavsett kön vid fokala anfall med eller utan utveckling till bilaterala tonisk-kloniska anfall.

En stor meta-analys av tio olika antiepileptika analyserade tid till utsättning (en indikation på dålig effekt eller tolerabilitet), tid till första anfall och anfallsfrihet vid 6 respektive 12 månader. I denna analys var tid till utsättning kortare för karbamazepin jämfört med lamotrigin och levetiracetam. Tid till första anfall var dock längre än för levetiracetam och lamotrigin. Detta stämmer väl överens med klinisk erfarenhet - att karbamazepin är effektivt för att förebygga anfall men tolereras sämre. Behandlingen är kostnadseffektiv.

Retardberedning tolereras bättre än standardberedning och ska användas. Tegretol Retard rekommenderas på grund av sortimentsbredd och terapitradition.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Läkemedelsbehandling av epilepsi - behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2019;30(3):1-17. Läkemedelsverket
 2. Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B, Cnaan A, Guerreiro C, Kälviäinen R, Mattson R, French JA, Perucca E, Tomson T; ILAE Subcommission on AED Guidelines. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia. 2013 Mar;54(3):551-63. PubMed
 3. Marson AG, Al-Kharusi AM, Alwaidh M, Appleton R, Baker GA, Chadwick DW et al, on behalf of the SANAD Study Group. The SANAD study of effectiveness of carbamazepine, gabapentin, lamotrigine, oxcarbazepine, or topiramate for treatment of partial epilepsy: an unblinded randomised controlled trial. Lancet 2007;369:1000-15. PubMed
 4. Marson AG, Williamson PR, Clough H, Hutton JL, Chadwick DW. Carbamazepine versus valproate monotherapy for epilepsy: a meta-analysis. Epilepsia 2002;43:505-13. PubMed
 5. Mattson RH, Cramer JA, Collins JF, Smith DB, Delgado-Escueta AV, Browne TR. Comparison of carbamazepine, phenobarbital, phenytoin and primidone in partial and secondarily generalized tonic-clonic seizures. N Engl J Med 1985;313:145-51. PubMed
 6. Mattson RH, Cramer JA, Collins JF. A comparison of valproate with carbamazepine for the treatment of complex partial seizures and secondarily generalized tonic-clonic seizures in adults. N Engl J Med 1992;327:765-71. PubMed
 7. Ferrell PB Jr, McLeod HL. Carbamazepine, HLA-B*1502 and risk of Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: US FDA recommendations. Pharmacogenomics. 2008;9(10):1543-6. PubMed
 8. Reddy DS. Clinical pharmacokinetic interactions between antiepileptic drugs and hormonal contraceptives. Expert Rev Clin Pharmacol. 2010; 3(2): 183–192. PubMed
 9. Nevitt SJ, Sudell M, Weston J, Tudur Smith C, Marson AG. Antiepileptic drug monotherapy for epilepsy: a network meta-analysis of individual participant data.Cochrane Database Syst Rev. 2017;6:CD011412. PubMed
 10. Trinka E, Marson AG, Van Paesschen W, Kälviäinen R, Marovac J, Duncan B et al. KOMET: an unblinded, randomised, two parallel-group, stratified trial comparing the effectiveness of levetiracetam with controlled-release carbamazepine and extended-release sodium valproate as monotherapy in patients with newly diagnosed epilepsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013;84:1138-47. PubMed
 11. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar