Tillbaka

levetiracetam
Levetiracetam Actavis tablett
Levetiracetam Accord oral lösning

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Fokala anfall med eller utan utveckling till bilaterala tonisk-kloniska anfall

Förbehåll / Kommentar

Levetiracetam ska användas med försiktighet till patienter med psykiatrisk samsjuklighet.

Vid epilepsibehandling tillämpas inte generisk substitution fullt ut, eftersom biotillgängligheten kan variera. Expertgruppen rekommenderar att generika väljs vid nyinsättning på grund av lägre kostnad.

Levetiracetam är miljöklassificerat.

Motivering

Levetiracetam, lamotrigin och karbamazepin har alla visats ha god förebyggande effekt och tolerabilitet hos vuxna oavsett kön vid fokala anfall med eller utan utveckling till bilaterala tonisk-kloniska anfall.

En stor meta-analys av tio olika antiepileptika analyserade tid till utsättning (en indikation på dålig effekt eller tolerabilitet), tid till första anfall och anfallsfrihet vid 6 respektive 12 månader. I denna analys var tid till utsättning längre för levetiracetam och lamotrigin jämfört med karbamazepin. Tid till första anfall var dock kortare än för karbamazepin. Detta stämmer väl överens med klinisk erfarenhet - att levetiracetam och lamotrigin har något sämre effekt än karbamazepin vid fokala anfall med eller utan utveckling till bilaterala tonisk-kloniska anfall men tolereras bättre.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Brodie MJ, Perucca E, Ryvlin P, Ben-Menachem E, Meencke HJ. Comparison of levetiracetam and controlled-release carbamazepine in newly diagnosed epilepsy. Neurology 2007;68(6):402-8. PubMed
  2. Läkemedelsbehandling av epilepsi - behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2019;30(3):1-17. Läkemedelsverket
  3. Nevitt SJ, Sudell M, Weston J, Tudur Smith C, Marson AG. Antiepileptic drug monotherapy for epilepsy: a network meta-analysis of individual participant data.Cochrane Database Syst Rev. 2017;6:CD011412. PubMed
  4. Trinka E, Marson AG, Van Paesschen W, Kälviäinen R, Marovac J, Duncan B et al. KOMET: an unblinded, randomised, two parallel-group, stratified trial comparing the effectiveness of levetiracetam with controlled-release carbamazepine and extended-release sodium valproate as monotherapy in patients with newly diagnosed epilepsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013;84:1138-47. PubMed
  5. Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B, Cnaan A, Guerreiro C, Kälviäinen R, Mattson R, French JA, Perucca E, Tomson T; ILAE Subcommission on AED Guidelines. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia. 2013;54(3):551-63. PubMed 
  6. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar