Tillbaka

karbamazepin
Tegretal Retard, Tegretol Retard tablett
Tegretol oral lösning

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Fokala anfall med eller utan utveckling till bilaterala tonisk-kloniska anfall hos barn och ungdomar

Förbehåll / Kommentar

Karbamazepin ökar nedbrytningen av östrogen och progesteron vilket kan ge försämrad effekt av p-piller/stav/plåster. Annan preventivmetod bör därför väljas.

Individer med hankinesiskt, thailändskt eller annat asiatiskt ursprung ska genotypas för HLA-B*1502 före insättning av karbamazepin då risken för Stevens-Johnsons syndrom är kraftigt förhöjd vid denna genotyp. I Region Stockholm skickas remiss för HLA-typning till Klinisk immunologi på Karolinska universitetssjukhuset.

Vid nyinsättning bör koncentrationsbestämning ske först efter 1-2 månader efter upptitrering på grund av autoinduktion.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept, men vid epilepsibehandling tillämpas inte generisk substitution fullt ut, eftersom biotillgängligheten kan variera.

Karbamazepin är miljöklassificerat.

Motivering

Karbamazepin har visats ha god förebyggande effekt och tolerabilitet hos barn (och vuxna) oavsett kön vid fokala anfall med eller utan utveckling till bilaterala tonisk­kloniska anfall. I Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendationer är karbamazepin, lamotrigin och levetiracetam rekommenderade som förstahandspreparat och vilken som väljs beror på individuella faktorer hos patienten.

Slutsatserna från två metaanalyser framhåller karbamazepin, lamotrigin och levetiracetam som förstahandsalternativ vid monoterapi före oxkarbazepin. En Cochrane-review som direkt jämförde karbamazepin och oxkarbazepin fann ingen skillnad i effekt eller biverkningar. Sammanfattningsvis har karbamazepin likvärdig effekt och biverkningsrisk till lägre kostnad. Det är också en fördel med samstämmighet med rekommendationen för vuxna liksom med Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer.

Retardberedning tolereras bättre än standardberedning och ska användas. Tegretol Retard rekommenderas på grund av sortimentsbredd och terapitradition och Tegretol oral lösning rekommenderas till patienter som ej kan svälja tabletter.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Koch MW, Polman SK. Oxcarbazepine versus carbamazepine monotherapy for partial onset seizures.Cochrane Database Syst Rev. 2009 Oct 7;(4):CD006453. PubMed
  2. Nevitt SJ, Sudell M, Weston J, Tudur Smith C, Marson AG. Antiepileptic drug monotherapy for epilepsy: a network meta-analysis of individual participant data. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Dec 15;12(12):CD011412. PubMed
  3. Rosati A, Ilvento L, Lucenteforte E, et al. Comparative efficacy of antiepileptic drugs in children and adolescents: A network meta-analysis. Epilepsia. 2018;59(2):297-314. PubMed
  4. Läkemedelsbehandling av epilepsi - behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

,