Tillbaka

omeprazol
Omeprazol …, Omecat, Omestad, Omezyl

2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Ulcussjukdom

Förbehåll / Kommentar

Avser skopiverifierad ulcussjukdom eller misstänkt recidiv, samt ulcusprofylax till vissa högriskpatienter samt profylax eller behandling av ulcus utlöst av COX-hämmare/NSAID. Ventrikelulcus ska kontrollgastroskoperas och behandlas till utläkning.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Omeprazol är miljöklassificerat.

Motivering

Eftersom effekten och säkerheten hos de olika protonpumpshämmarna är likvärdig avgör sortimentsbredd, tillgänglighet samt över en tid hållbar prisbild val av rekommenderad PPI, omeprazol.   


Utredningsmaterial och referenser

  1. Hellström P M, Vitols S. The Choice of Proton Pump Inhibitor: Does it matter? Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2004;94:106-11 PubMed
  2. Svensk gastroenterologisk förening. Outredd dyspepsi, okomplicerade duodenal- och ventrikelsår samt funktionell dyspepsi. Nationell riktlinje 2019. SGF

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar