Tillbaka

omeprazol +
Omeprazol …, Omecat, Omestad, Omezyl

2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Helicobacter pylori-associerad ulcussjukdom

Förbehåll / Kommentar

Rekommenderad dosering för trippelbehandling:

I första hand
omeprazol + amoxicillin + klaritromycin i en vecka. 

I andra hand vid terapisvikt eller Pc-allergi
omeprazol + metronidazol + klaritromycin i en vecka.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Omeprazol är miljöklassificerat.

Motivering

Eftersom effekten och säkerheten hos de olika protonpumpshämmarna är likvärdig avgör sortimentsbredd, tillgänglighet samt prisbild val av rekommenderad PPI, omeprazol.   


Utredningsmaterial och referenser

  1. Hellström P M, Vitols S. The Choice of Proton Pump Inhibitor: Does it matter? Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2004;94:106-11 PubMed
  2. Svensk gastroenterologisk förening. Outredd dyspepsi, okomplicerade duodenal- och ventrikelsår samt funktionell dyspepsi. Nationell riktlinje 2019. SGF

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar