Tillbaka

klaritromycin
Clarithromycin …, Klacid

2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Ulcussjukdom, eradikering av Helicobacter pylori.

Förbehåll / Kommentar

Rekommenderad dosering för trippelbehandling:

I första hand
omeprazol + amoxicillin + klaritromycin i en vecka. 

I andra hand vid terapisvikt eller Pc-allergi
omeprazol  + metronidazol  + klaritromycin  i en vecka. 

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Klaritromycin är miljöklassificerat. Klaritromycin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Det är dokumenterat att i kombination med PPI och amoxicillin eller metronidazol under en veckas trippelbehandling leder till eradikering av Helicobacter pylori i 80-90 procent av behandlingarna.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Fuccio L, Minardi ME, Zagari RM, Grilli D, Magrini N, Bazzoli F. Meta-analysis: duration of first-line proton-pump inhibitor based triple therapy for Helicobacter pylori eradication. Ann Intern Med, 2007;147:553-62 PubMed
  2. Lind T, Veldhuyzen van Zanten S, Unge P, Spiller R, Bayerdörffer E, O'Morain C et al. Eradication of Helicobacter pylori using one-week triple therapies combining Omeprazole with two antimicrobials: The Mach 1 study. Helicobacter, 1996;1:138-44 PubMed
  3. Wheeldon TU, Granström M, Hoang TT, Phuncarg DC, Nilsson LE, Sörberg M. The importance of the level of metronidazole resistance for the success of Helicobacter Pylori eradication, Aliment Pharmacol Ther 2004;19:1315-21 PubMed
  4. Lind T, Mégraud F, Unge P, Bayerdörffer E, O'morain C, Spiller R et al. The MACH2 study: Role of Omeprazole in eradication of Helicobacter pylori with 1-week triple therapies. Gastroenterology, 1999 Feb;116:248-53 PubMed
  5. Misiewicz JJ, Harris AW, Bardhan KD, Levi S, O'Morain C, Cooper BT et al. One week triple therapy for Helicobacter pylori: a multicenter comparative study. Gut 1997;41:735-9 PubMed
  6. Storskrubb T, Aro P, Ronkainen J, Wreiber K, Nyhlin H, Bolling-Sternevald E et al. Antimicrobial susceptibility of Helicobacter pylori strains in a random adult Swedish population. Helicobacter 2006;11:224-30. PubMed 
  7. Svensk gastroenterologisk förening. Outredd dyspepsi, okomplicerade duodenal- och ventrikelsår samt funktionell dyspepsi. Nationell riktlinje 2019. SGF

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar