Tillbaka

metronidazol +
Metronidazol..., Flagyl

2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Ulcussjukdom, eradikering av Helicobacter pylori.

Förbehåll / Kommentar

Rekommenderad dosering för trippelbehandling:
omeprazol + metronidazol + klaritromycin i en vecka. 

Metronidazol är miljöklassificerat.

Motivering

Det är dokumenterat att metronidazol i kombination med PPI och klaritromycin under en veckas trippelbehandling leder till 80-90 procents eradikering av Helicobacter pylori. Den kombination som innehåller amoxicillin ger en något högre utläkning än den med metronidazol, med nuvarande resistensmönster för H Pylori i Sverige och rekommenderas därför i första hand. Den kombinationen ger även färre biverkningar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Wheeldon TU, Granström M, Hoang TT, Phuncarg DC, Nilsson LE, Sörberg M. The importance of the level of metronidazole resistance for the success of Helicobacter Pylori eradication, Aliment Pharmacol Ther 2004;19:1315-21 PubMed
  2. Misiewicz JJ, Harris AW, Bardhan KD, Levi S, O'Morain C, Cooper BT et al. One week triple therapy for Helicobacter pylori: a multicenter comparative study. Gut 1997;41:735-739 PubMed
  3. Lind T, Mégraud F, Unge P, Bayerdörffer E, O'morain C, Spiller R et al. The MACH2 study: Role of Omeprazole in eradication of Helicobacter pylori with 1-week triple therapies. Gastroenterology, 1999 Feb;116:248-53 PubMed
  4. Fuccio L, Minardi ME, Zagari RM, Grilli D, Magrini N, Bazzoli F. Meta-analysis: duration of first-line proton-pump inhibitor based triple therapy for Helicobacter pylori eradication. Ann Intern Med, 2007;147:553-62 PubMed
  5. Lind T, Veldhuyzen van Zanten S, Unge P, Spiller R, Bayerdörffer E, O'Morain C et al. Eradication of Helicobacter pylori using one-week triple therapies combining Omeprazole with two antimicrobials: The Mach 1 study. Helicobacter, 1996;1:138-44 PubMed
  6. Svensk gastroenterologisk förening. Outredd dyspepsi, okomplicerade duodenal- och ventrikelsår samt funktionell dyspepsi. Nationell riktlinje 2019. SGF

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar