Tillbaka

makrogol + elektrolyter
Laxabon

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tarmsköljning före operation eller undersökning

Förbehåll / Kommentar

Makrogol är miljöklassificerat. Elektrolyter bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Rekommenderas som ett av förstahandsmedlen för tarmsköljning före undersökning eller operation. Laxabon är ett välbeprövat preparat med god dokumentation vad avser effekt och säkerhet. Preparatet är godkänt för användande hos barn och har få kontraindikationer.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Kilgore TW, Abdinoor AA, Szary NM, et al. Bowel preparation with split-dose polyethylene glycol before colonoscopy: a meta-analysis of randomized controlled trials. Gastrointest Endosc 2011;73:1240–5. PubMed
  2. Enestvedt BK, Tofani C, Laine LA, et al. 4-Liter split-dose polyethylene glycol is superior to other bowel preparations, based on systematic review and metaanalysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2012;10:1225–31. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar