Tillbaka

makrogol + elektrolyter
Movprep, Movprep Apelsin

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tarmrengöring inför koloskopi

Förbehåll / Kommentar

Makrogol är miljöklassificerat. Elektrolyter bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Movprep kan ges till de flesta patienter, och ger inga signifikanta förändringar i kroppens vätske- och elektrolytbalans och kan därför användas till patienter med njursvikt och hjärtsvikt.

Effekten av läkemedlet i form av renhetsgrad hos tarmen är viktig. Effekten är i stort likvärdig i jämförelse med Laxabon. Tolerabiliteten är kopplad till flera faktorer, till exempel förberedelsetid, volym att inta, smak.

Movprep tas i 2 doser (citrussmak) 1 liter/dos, samt 1 liter vanlig vätska. Genom att dela upp dosen på två tillfällen fås en bättre effekt samt högre tolerabilitet hos patienten.

Inga större prisskillnader föreligger mellan de olika preparaten.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Connor A, Tolan D, Hughes S, Carr N, Tomson C. Consensus guidelines for the safe prescription and administration of oral bowel-cleansing agents. Gut. 2012 Nov;61(11):1525-32. PubMed
  2. Nyberg C, Hendel J, Nielsen OH. The safety of osmotically acting cathartics in colonic cleansing. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2010 Oct;7(10):557-64. PubMed
  3. Belsey J, Epstein O Systematic review: oral bowel preparation for colonoscopy. Heresbach Aliment Pharmacol Ther. 2007 Feb 15;25(4):373-84. PubMed
  4. Ell C, Fischbach W, Bronisch H-J, Dertinger S, Layer P et.al. Randomized trial of low-volume PEG solution versus standard PEG+electrolytes for bowel cleansing before colonoscopy. Am J Gastroenterol 2007;102:1-11 PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar