Tillbaka

prukaloprid
Resolor

2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Symtomatisk behandling av kronisk förstoppning hos vuxna där laxativ inte ger tillfredsställande effekt.

Förbehåll / Kommentar

Prukaloprid ska användas först efter att annan behandling ej gett fullgod effekt.

Begränsad subvention, TLV

Prukaloprid är miljöklassificerat

Motivering

Prukaloprid har via stimulering av 5HT4-serotoninreceptor motorikstimulerande egenskaper. I studier på patienter med förstoppningsproblem har prukaloprid visat sig snabba på transit generellt i mag- och tarmkanalen.

Prukaloprid har i flera randomiserade dubbelblindade och placebokontrollerade studier visat sig vara bättre än placebo. 

Prukaloprid har annan verkningsmekanism än övrig tillgänglig behandling. 

De patienter som svarar på behandlingen tolererar denna väl och effekten kvarstår.

TLV har i sin bedömning av prukaloprid ansett att kostnaden för behandling är rimlig. En nederländsk studie stödjer detta.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Bouras EP1, Camilleri M, Burton DD, Thomforde G, McKinzie S, Zinsmeister AR. Prucalopride accelerates gastrointestinal and colonic transit in patients with constipation without a rectal evacuation disorder. Gastroenterology 2001;120:354-360. PubMed
  2. Camilleri M, Kerstens R, Rykx A, Vandeplassche L. A placebo-controlled trial of prucalopride for severe chronic constipation. N Engl J Med 2008;358:2344-2354. PubMed
  3. Tack J, van Outryve M, Beyens G, Kerstens R, Vandeplassche L. Prucalopride (Resolor) in the treatment of severe chronic constipation in patient dissatisfied with laxatives. Gut 2009;58:357-365. PubMed
  4. Quigley EM, Vandeplassche L, Kerstens R, Ausma J. Clinical trial: the efficacy, impact on quality of life, and safety and tolerability of prucalopride in severe chronic constipation – a 12 week, randomized double blind, placebo-controlled study. Aliment Pharmacol Ther 2009;26:315-328. PubMed
  5. Műller-Lissner S, Rykx A, Kerstens R, Vandeplassche L. A double-blind, placebo-controlled study of prucalopride in elderly patients with chronic constipation. Neurogastroenterol Motil 2010;22;991-998. PubMed
  6. Ke M, Zou D, Yuan Y, Li Y, Lin L, Hao J et al. Prucalopride in the treatment of chronic constipation in patients from the Asia-Pacific region: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Neurogastroenterol Motil 2012;24:999-e 541. PubMed
  7. Yiannakou Y, Piessevaux H, Bouchoucha M, Schiefke I, Filip R, Gabalec L et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial to evaluate the efficacy, safety, and tolerability of prucalopride in men with chronic constipation. Am J Gastroenterol 2015;110:741-748. PubMed
  8. Piessevaux H, Corazziari E, Rey E, Simren M, Wiechowska-Kozlowska A, Kerstens R et al. A randomized, double-blinde, placebo-controlled trial to evaluate the efficacy, safety and tolerability of long-term treatment with prucalopride. Neurogastroenterol Motil 2015;27:805-815. PubMed
  9. Nuijten M, Dubois D, Joseph A, Annemans L. Cost-effectiveness of prucalopride in the treatment of chronic constipation in the Netherlands. Frontiers in Pharmacology 14 April 2015: 6:67. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar