Tillbaka

spironolakton
Spironolakton ...

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av ascites

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av spironolakton kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Ascites är den vanligaste komplikationen till portal hypertension, orsakad av cirros..

Behandling av okomplicerad ascites baseras på natriumrestriktioner och diuretika. Diuretikabehandling inleds normalt med spironolakton 100 mg/dygn. Vid otillräcklig effekt ökas dosen av spironolakton eller furosemid läggs till, intialt 40 mg/dygn med ökad dosering beroende på effekt. Spironolaktoneffekten kommer först efter 3-4 dagar. Dosjustering beroende på effekt.  


Utredningsmaterial och referenser

  1. Runyon BA. American Association for the Study of Liver Diseases. Management of adult patients with ascites due to cirrhosis: update 2012. Hepatology 2009;49:2087-107 PubMed
  2. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol. 2018 Aug;69(2):406-60. PubMed
  3. Svensk Gastroenterologisk förening. Ascites och njursvikt vid levercirros – utredning och behandling. 2016 SGF

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar