Tillbaka

furosemid
Furosemid ..., Furix, Impugan

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av ascites

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Furosemid är miljöklassificerat.

Motivering

Ascites är den vanligaste komplikationen till portal hypertension, orsakad av cirros.

Behandling av okomplicerad ascites baseras på natriumrestriktioner och diuretika. Diuretikabehandling inleds normalt med spironolakton 100 mg/dygn och furosemid 40 mg/dygn. Spironolakton-effekten kommer först efter 3-4 dagar. Dosjustering beroende på effekt.  


Utredningsmaterial och referenser

  1. Runyon BA. American Association for the Study of Liver Diseases. Management of adult patients with ascites due to cirrhosis: update 2012. Hepatology 2009;49:2087-107 PubMed
  2. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol. 2018 Aug;69(2):406-60. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar