Tillbaka

ursodeoxicholsyra
Ursodeoxicholsyra..., Ursochol, Ursofalk, Ursogrix, Ursosan

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Primär biliär kolangit (PBC)

Förbehåll / Kommentar

Hos patienter med primär biliär kolangit (PBC) kan i sällsynta fall de kliniska symtomen förvärras i början av behandlingen, till exempel ökad klåda. I så fall skall dosen reduceras för att sedan långsamt ökas till måldos, 12–16 mg per kg kroppsvikt.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av ursodeoxicholsyra kan inte uteslutas på grund av brist på data. Ursodeoxicholsyra är syntetiskt framställd björngallsyra.

Motivering

Ursodeoxicholsyra är etablerad behandling av primär biliär kolangit. Behandling med ursodeoxicholsyra förlångsammar progress till fibros och cirros och förlänger transplantationsfri överlevnad.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Parés A, Cabelleria L, Rodés J. Execellent long-term survival in patients with primary biliary cirrhosis and biochemical response to ursodeoxycholic acid. Gastroenterology 2006;130:715-720 PubMed
  2. Corpechot C, Abenavoli L, Rabadi N, Chrétien Y, Andréani T, Johanet C et al. Biochemical response to ursodeoxycholic acid and long-term prognosis in primary biliary cirrhosis. Hepatology 2008;48:871-7. PubMed
  3. Rudic JS, Poropat G, Krstic MN, Bjelakovic G, Gluud C. Ursodeoxycholic acid for primary biliary cirrhosis. Cochrane Database Syst Rev 2012;12:CD000551. PubMed
  4. Lammers WJ, van Buuren HR, Hirschfield GM, Janssen HL, Invernizzi P, Mason AL et al. Levels of alkaline phosphatase and bilirubin are surrogate end points of outcomes of patients with primary biliary cirrhosis: an international follow-up study. Gastroenterology 2014;147:1338-49. PubMed
  5. EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis. J Hepatol. 2017 Jul;67(1):145-172. PubMed
  6. Goel A, Ray Kim W. Natural History of Primary Biliary Cholangitis in the Ursodeoxycholic Acid Era: Role of Scoring Systems. Clin Liver Dis. 2018 Aug;22(3):563-578. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar