Tillbaka

propranolol
Propranolol ..., Inderal

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Primärprofylax av varicer

Förbehåll / Kommentar

Behandling med ickeselektiv betablockad ska användas.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Propranolol är miljöklassificerat.

Motivering

Varicer är en komplikation till portal hypertension och levercirros och kan uppstå var som helst i bukhålan. De kliniskt viktigaste lokalisationerna är distala esofagus och fundus. Icke-blödande varicer är asymtomatiska och diagnostiseras med gastroskopi. Icke-selektiv betablockare skall alltid användas, och propranolol är bäst dokumenterat.

Primärprofylax med propranolol och ligaturbehandling är sannolikt lika effektiva, båda minskar blödningsrisken med cirka 40 procent. Propranololbehandling har biverkningar som dock inte är särskilt allvarliga, medan ligaturbehandling har få men allvarliga biverkningar, i en tysk multicenter studie redovisar man för en mortalitet på knappt 3 procent. Av denna anledning ska primärprofylaktisk behandling påbörjas med propranolol, och om denna inte fungerar ska patienten bli föremål för ligaturbehandling.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Groszmann RJ, Garcia-Tsao G, Bosch J, Grace ND, Burroughs AK, Planas R et al. Portal Hypertension Collaborative Group. Beta-blockers to prevent gastroesophageal varices in patients with cirrhosis. N Engl J Med. 2005;353:2254-61. PubMed
  2. Schepke M, Kleber G, Nurnberg D, Willert J, Koch L, Veltzke-Schlieker W et al. Ligation versus propranolol for the primary prophylaxis of variceal bleeding in cirrhosis. Hepatology. 2004;40:65-72. PubMed
  3. Thuluvath PJ, Maheshwari A, Jagannath S, Arepally A. A randomized controlled trial of beta-blockers versus endoscopic band ligation for primary prophylaxis: a large sample size is required to show a difference in bleeding rates. Dig Dis Sci. 2005;50:407-10. PubMed
  4. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol. 2018 Aug;69(2):406-60. PubMed
  5. SGF. Varicer i esofagus och ventrikel – handläggning och behandling. Nationell riktlinje 2016. SGF

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar