Tillbaka

laktulos
Laktulos ..., Duphalac

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Förebyggande av och behandling av leverencefalopati

Förbehåll / Kommentar

Laktulos är ett väl beprövat läkemedel med god dokumentation vad avser klinisk effekt och med endast lindriga och dosberoende och övergående biverkningar.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Laktulos bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Det finns flera teorier kring orsaken till leverencefalopati. En av de viktigaste är den så kallade ammoniakhypotesen. Enligt denna hypotes ansamlas ammoniak i CNS, detta i sin tur leder till cellsvullnad och hjärnödem, vilket i sin tur orsakar de olika symtomen. Ammoniak tas upp till blodet i tarmen. Hos en frisk person oskadliggörs ammoniak i levern via ureacykeln. Hos en person med sviktande leverfunktion sker inte denna avgiftning optimalt.

Laktulos är sedan lång tid ett etablerat läkemedel för att förebygga och behandla leverencefalopati. Till skillnad från andra laxantia bryts laktulos ned av tjocktarmens bakterieflora till organiska syror, framför allt mjölksyra, vilket i sin tur försämrar betingelserna för kolons proteolytiska tarmflora. Konsekvensen blir en minskad ammoniakproduktion i tarmen och sänkta plasmanivåer av ammoniak.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Gluud LL, Vilstrup H, Morgan MY. Non-absorbable disaccharides versus placebo/no intervention and lactulose versus lactitol for the prevention and treatment of hepatic encephalopathy in people with cirrhosis. Cochrane Database Syst Rev. 2016;(5) PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar