Tillbaka

rifaximin
Xifaxan

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Förebyggande av leverencefalopati

Förbehåll / Kommentar

Rifaximin är ett andrahandspreparat när Laktulos ensamt inte är tillräckligt effektivt för att förebygga leverencefalopati. Rifaximin skall alltid ges som tillägg till Laktulos. 

Rifaximin är miljöklassificerat.

Motivering

Det finns flera teorier kring orsaken till leverencefalopati. En av de viktigaste är den så kallade ammoniakhypotesen. Enligt denna hypotes ansamlas ammoniak i CNS, detta i sin tur leder till cellsvullnad och hjärnödem, vilket i sin tur orsakar de olika symtomen. Ammoniak tas upp till blodet i tarmen. Hos en frisk person oskadliggörs ammoniak i levern via ureacykeln. Hos en person med sviktande leverfunktion sker inte denna avgiftning optimalt.

Rifaximin är ett icke-absorberbart antibiotikum med effekt mot flera grampositiva och gramnegativa, aeroba och anaeroba bakterier, inkluderande ammoniakproducerande species.

Vid tilläggsbehandling (till laktulos) med Rifaximin reduceras således ammoniakproduktionen ytterligare i kolon och plasmakoncentrationen av ammoniak minskar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Mullen KD, Sanyal AJ, Bass NM, Poordad FF, Sheikh MY, Frederick RT et al. Rifaximin is safe and well tolerated for long-term maintenance of remission from overt hepaticencephalopathy. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014;12:1390-7 PubMed
  2. Kimer N, Krag A, Møller S, Bendtsen F, Gluud LL. Systematic review with meta-analysis: the effects of rifaximin in hepatic encephalopathy. Aliment Pharmacol Ther. 2014 Jul;40(2):123-32. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar