Tillbaka

budesonid
Budenofalk, Intesticort

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Autoimmun hepatit

Förbehåll / Kommentar

Glukokortikoid i form av en depotkapsel med regional läkemedelsfrisättning i terminala ileum, caekum och högercolon. Budesonid har en hög första-passagemetabolism i levern vilket i kombination med den lokala frisättningen, medför mindre systemeffekt än vid behandling med prednisolon.

Budesonid är miljöklassificerat.

Motivering

Ett tredjehandsval med mindre systemisk effekt i de fall prednisolon är mindre lämpligt eller vid intolerans mot tiopuriner. Budenofalk har ett fördelaktigt pris jämfört med Entocort (okt 2018).


Utredningsmaterial och referenser

  1. D Jothimani, Matthew E Cramp, J D Mitchell, TJS Cross. Treatment of Autoimmune Hepatitis. A Review of Current and Evolving Therapies. J Gastroenterol Hepatol. 2011;26:619-27. PubMed
  2. Manns MP, Woynarowski M, Kreisel W, Lurie Y, Rust C, Zuckerman E et al. Budesonide induces remission more effectively than prednisone in a controlled trial of patients with autoimmune hepatitis. Gastroenterology 2010;139:1198-206. PubMed
  3. SGF Nationella Riktlinjer för handläggning av Autoimmun hepatit 2014. SGF
  4. Doycheva I, Watt KD, Gulamhusein AF. Autoimmune hepatitis: Current and future therapeutic options. Liver Int. 2019;39(6):1002-1013. PubMed
  5. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis European Association for the Study of the Liver. 2015. J Hepatol. 2015 Oct;63(4):971-1004. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar