Tillbaka

prednisolon
Prednisolon ...

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Autoimmun hepatit

Förbehåll / Kommentar

Vid steroidbehandling, vidta åtgärder för prevention av osteoporos.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av prednisolon kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Välbeprövat för akut- och remissionsbehandling vid autoimmun hepatit. Lägsta möjliga behandlingsdos bör eftersträvas. När effekt ses sänks dosen av prednisolon. Azatioprin ges ofta som tillägg till prednisolon och tillåter lägre prednisolondoser.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Dinesh Jothimani, Matthew E Cramp, Jonathon D Mitchell, Tim J S Cross. Treatment of Autoimmune Hepatitis. A Review of Current and Evolving Therapies. J Gastroenterol Hepatol. 2011;26:619-27. PubMed
  2. SGF Nationella Riktlinjer för handläggning av Autoimmun hepatit 2014. SGF
  3. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis European Association for the Study of the Liver. 2015. J Hepatol. 2015 Oct;63(4):971-1004. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar