Tillbaka

pankreasenzymer
Creon 35000

2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Sekretorisk pankreasinsufficiens med malabsorption. Cystisk pankreasfibros.

Förbehåll / Kommentar

Pankreasenzymer är inte miljöklassificerade

Motivering

Behandling av kronisk pankreasinsufficiens bör ingå i basal öppen och sluten sjukvård. Creon-preparaten är enzym-högdoserade digestionsenzympreparat med förutsättning för bättre behandlingseffekt mot pankreasförorsakad maldigestion än alternativa preparat med mindre enzyminnehåll.

Det är välkänt att digestionskapaciteten från en intakt pankreas endast kan återupprättas till en mindre del med peroral enzymsubstitution, varför hög enzymhalt leder till bättre behandlingseffekt. Och denna kan ytterligare förstärkas genom tillägg av syrahämmande behandling med protonpumpshämmare.

Ersätter Creon 40000.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Seiler CM, Izbicki J, Varga-Szabó L, Czakó L, Fiók J, Sperti C et al. Randomised clinical trial: a 1-week, double-blind, placebo-controlled study of pancreatin 25 000 Ph. Eur. minimicrospheres (Creon 25000 MMS) for pancreatic exocrine insufficiency after pancreatic surgery, with a 1-year open-label extension. Aliment Pharmacol Ther. 2013;37:691-702. PubMed 
  2. Morawski JH, Prüfert A, van Engen A, Foerster D, Sander-Struckmeier S, Małecka-Panas E et al. Cost-effectiveness analysis of pancreatin minimicrospheres in patients with pancreatic exocrine insufficiency due to chronic pancreatitis. J Med Econ. 2012;15 Suppl 1:15-25. PubMed
  3. Ihse I, Andersson R, Albiin N, Borgström A, Danielsson A, Hammarström LE et al. Guidelines for management of patients with chronic pancreatitis. Report from a consensus conference. (eller Riktlinjer för handläggning av patienter med kronisk pankreatit). Läkartidningen. 2003;100:2518-25. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar