Tillbaka

adalimumab
Hyrimoz

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom och måttligt till svår aktiv ulcerös kolit

Förbehåll / Kommentar

Förändringar av preparatval kan ske under året på grund av prisändringar.

Adalimumab är indicerat när behandling med aminosalicylater, steroider och tiopuriner i optimala doser inte förmått inducera klinisk remission eller när intolerans eller medicinsk kontraindikation mot sådan behandling föreligger eller när kirurgi inte är lämpligt eller indicerat.

Kända biverkningsrisker i form av atypiska infektioner och lymfom vilket ger en risk för läkemedelskopplad mortalitet.

Adalimumab bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Adalimumab är ett viktigt tillskott till behandlingsarsenalen när aminosalicylater, steroider och tiopuriner visat sig ineffektiva eller inte är möjliga att använda. Vid behandling med adalimumab vid Crohns sjukdom kan upp till 45 procent av patienterna bibehålla remission efter ett års behandling. Vid behandling av ulcerös kolit kan cirka 22 procent av patienterna behållas i remission efter ett års behandling.

Adalimumab har den fördelen att läkemedlet kan tas av patienten själv. Härigenom besparas patienten resor till och från sjukhuset och vid behandlingen behöver inte sjukhusets resurser tas i anspråk.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)–behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket
  2. Dignass A, Lindsay JO, Sturm A, Windsor A, Colombel JF, Allez M et al. Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis: current management. J Crohns Colitis. 2012;6:991-1030. PubMed
  3. Dignass A, Van Assche G, Lindsay JO, Lémann M, Söderholm J, Colombel JF et al. The second European evidence-based Consensus on the diagnosis and management of Crohn's disease: Current management. J Crohns Colitis. 2010;4:28-62. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar