Tillbaka

prednisolon
Prednisolon Unimedic

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Inflammatorisk tarmsjukdom

Förbehåll / Kommentar

Begränsad subvention, TLV. Begränsningen innebär att Prednisolon Unimedic endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter när behandling med andra rektala kortikosteroidberedningar inte är lämpligt.

Miljörisk vid användning av prednisolon kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

För rektal administration av prednisolon vid inflammatorisk tarmsjukdom.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)–behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket
  2. Dignass A, Lindsay JO, Sturm A, Windsor A, Colombel JF, Allez M et al. Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis: current management. J Crohns Colitis. 2012;6:991-1030. PubMed
  3. Dignass A, Van Assche G, Lindsay JO, Lémann M, Söderholm J, Colombel JF et al. The second European evidence-based Consensus on the diagnosis and management of Crohn's disease: Current management. J Crohns Colitis. 2010;4:28-62. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar