Tillbaka

betametason
Betapred

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Inflammatorisk tarmsjukdom

Förbehåll / Kommentar

Remissionsinduktion med hjälp av tidsbegränsade glukokortikoidkurer är väldokumenterat vid såväl ulcerös kolit som vid Crohns sjukdom med en klart positiv nytta-/riskbalans.

Osteoporosprofylax med i första hand kalcium-D-vitaminpreparat bör dock startas tidigt i den patientgrupp som behöver glukokortikoidbehandling.

Betametason är miljöklassificerat.

Motivering

För intravenös administration av betametason vid inflammatorisk tarmsjukdom och för intravenös akutbehandling i kombination med så kallad "tarmvila" vid skov av IBD. Betapred finns med för i huvudsak intravenös behandling men kan övervägas för oral behandling då det föreligger sväljningssvårigheter av tablett Prednisolon.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)–behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket
  2. Dignass A, Lindsay JO, Sturm A, Windsor A, Colombel JF, Allez M et al. Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis: current management. J Crohns Colitis. 2012;6:991-1030. PubMed
  3. Dignass A, Van Assche G, Lindsay JO, Lémann M, Söderholm J, Colombel JF et al. The second European evidence-based Consensus on the diagnosis and management of Crohn's disease: Current management. J Crohns Colitis. 2010;4:28-62. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar