Tillbaka

budesonid
Budenofalk, Intesticort

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Inflammatorisk tarmsjukdom

Förbehåll / Kommentar

För peroral men ändå topikal behandling av ileo(caekal)-colisk Crohn-sjukdom med glukokortikoid i form av en depotkapsel med regional läkemedelsfrisättning i terminala ileum, caekum och högercolon. Finns dessutom i läkemedelsform med rektalskum för lokalbehandling av aboralt lokaliserad sjukdom.

Budesonid har en hög första-passagemetabolism i levern vilket i kombination med den lokala frisättningen, medför mindre systemeffekt än konventionell behandling med glukokortikoider.

Budesonid är miljöklassificerat.

Motivering

Behandling av inflammatorisk tarmsjukdom och för lokal behandling av aboral sjukdom.

Används även vid behandling av mikroskopisk kolit. Budenofalk har ett fördelaktigt pris jämfört med Entocort.

Fördelaktig nytta-/riskprofil vid fortsatt steroidbehandling av steroidberoende IBD.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)–behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket
  2. Dignass A, Lindsay JO, Sturm A, Windsor A, Colombel JF, Allez M et al. Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis: current management. J Crohns Colitis. 2012;6:991-1030. PubMed
  3. Dignass A, Van Assche G, Lindsay JO, Lémann M, Söderholm J, Colombel JF et al. The second European evidence-based Consensus on the diagnosis and management of Crohn's disease: Current management. J Crohns Colitis. 2010;4:28-62. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar