Tillbaka

mesalazin
Pentasa tablett, rektalsusp,supp
Pentasa Sachet depotgranulat

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Inflammatorisk tarmsjukdom

Förbehåll / Kommentar

Mesalazin är miljöklassificerat.

Motivering

Mesalazin är väldokumenterat förstahandsmedel för profylax och behandling av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. 

Vid behandling av inflammatorisk tarmsjukdom finns inga avgörande skillnader mellan 5-ASA-preparaten. För rektala beredningsformer observeras att skumberedningar når längre upp i tarmen än suppositorier, vilka endast har effekt i rektum.

För att underlätta följsamhet vid underhållsbehandling rekommenderas Pentasa Sachet 2g. Vid behandling av postoperativ Crohns sjukdom lokaliserad till tunntarmen rekommenderas Pentasa, då preparatet har en tidsberoende frisättning.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)–behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket
  2. Dignass A, Lindsay JO, Sturm A, Windsor A, Colombel JF, Allez M et al. Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis: current management. J Crohns Colitis. 2012;6:991-1030. PubMed
  3. Dignass A, Van Assche G, Lindsay JO, Lémann M, Söderholm J, Colombel JF et al. The second European evidence-based Consensus on the diagnosis and management of Crohn's disease: Current management. J Crohns Colitis. 2010;4:28-62. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar