Tillbaka

azatioprin
Azatioprin …, Imurel

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Inflammatorisk tarmsjukdom

Förbehåll / Kommentar

Regelbunden säkerhetsprovtagning bör ske med hänvisning till risk för benmärgshämning, lever- och pankreasaffektion.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av azatioprin kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Väldokumenterad remissionsbevarande och steroidsparande behandling, särskilt vid så kallad steroidberoende inflammatorisk tarmsjukdom. Terapi som inte kan undvaras vid basalt omhändertagande av patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)–behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket
  2. Dignass A, Lindsay JO, Sturm A, Windsor A, Colombel JF, Allez M et al. Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis: current management. J Crohns Colitis. 2012;6:991-1030. PubMed
  3. Dignass A, Van Assche G, Lindsay JO, Lémann M, Söderholm J, Colombel JF et al. The second European evidence-based Consensus on the diagnosis and management of Crohn's disease: Current management. J Crohns Colitis. 2010;4:28-62. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar