Tillbaka

metoklopramid
Metoklopramid …, Primperan

2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Illamående

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Metoklopramid är miljöklassificerat.

Motivering

Beprövat antiemetikum med såväl D2-receptorantagonistiska som (i höga doser) 5HT3-receptorantagonistiska egenskaper. Dessutom har metoklopramid en prokinetisk effekt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Talley NJ. Functional nausea and vomiting. Aust Fam Physician. 2007;36:694-7. PubMed
  2. Mee MJ, Egerton-Warburton D, Meek RA. Treatment and assessment of emergency department nausea and vomiting in Australasia: a survey of anti-emetic management. Emerg Med Australas. 2011;23:162-8. PubMed
  3. Furyk JS, Meek RA, Egerton-Warburton D
    Furyk JS, Meek RA, Egerton-Warburton D. Drugs for the treatment of nausea and vomiting in adults in the emergency department setting. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 28;2015(9):CD010106. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar