Tillbaka

meklozin
Postafen

2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Rörelsesjuka

Förbehåll / Kommentar

Meklozin är miljöklassificerat. Meklozin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Lång erfarenhet (1954) talar för att detta och liknande preparat hjälper mot rörelsesjuka. Modern dokumentation saknas.

Postafen är kategori A-klassat vid graviditet och har en bättre biverkningsprofil än andra histamin-1–antagonister. Postafen kan också köpas receptfritt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Jennings RT. Managing space motion sickness. J Vestib Res. 1998;8:67-70. PubMed
  2. Dahl E, Offer-Ohlsen D, Lillevold PE, Sandvik L. Transdermal scopolamine, oral meclizine, and placebo in motion sickness. Clin Pharmacol Ther. 1984;36:116-20 PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar