Tillbaka

omeprazol
Omeprazol …, Omecat, Omestad, Omezyl

2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Gastroesofageal refluxsjukdom

Förbehåll / Kommentar

Omeprazol är godkänt för barn från 1 års ålder.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Omeprazol är miljöklassificerat.

Motivering

Effekten och säkerheten hos de olika protonpumpshämmarna är likvärdig. Omeprazol är väldokumenterat, har stor sortimentsbredd och god tillgänglighet samt en över tid hållbar prisbild. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Hellström P M, Vitols S. The Choice of Proton Pump Inhibitor: Does it matter? Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2004;94:106-11 PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar