Tillbaka

makrogol + elektrolyter
Lacrofarm Junior, Laxido Junior, Movicol Junior Neutral

2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Vid terapiresistent obstipation särskilt vid förekomst av fekalom

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Makrogol är miljöklassificerat. Elektrolyter bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Polyetylenglykol (makrogol) är en väldokumenterad och välbeprövad substans och är det enda laxermedlet som har fekalomupplösning som indikation. Det finns heller ingen tidsbegränsning för användandet. Kan användas till barn från 2 år.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Tabbers MM, Boluyt N, Berger MY, Benninga MA. Clinical practice : diagnosis and treatment of functional constipation. Eur J Pediatr. 2011;170:955-63. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar