Tillbaka

flukonazol
Fluconazol …, Diflucan, Solona

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Gastroesofageal candidiasis

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Flukonazol är miljöklassificerat.

Motivering

Flukonazol är ett triazolderivat med fungistatisk effekt. Verkningsspektra inkluderar Candida albicans, Cryptococcus spp och dermatofyter. Candida krusei är resistenta mot flukonazol liksom ofta Candida glabrata. Medlet saknar effekt mot mögelsvampar såsom Aspergillus spp.

Flukonazol är ett förstahandsalternativ för behandling av flertalet candidainfektioner både i öppen och sluten vård.

Vid gastroesofageal candidiasis är flukonazol förstahandsalternativ, eftersom nystatin här inte har tillräcklig effekt och systemisk behandling krävs.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Ullmann AJ, Akova M, Herbrecht R, Viscoli C, Arendrup MC, Arikan-Akdagli S et al. ESCMID* guideline for the diagnosis and management of Candida diseases 2012: adults with haematological malignancies and after haematopoietic stem cell transplantation (HCT). Clin Microbiol Infect 2012;7:53–67. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar