Tillbaka

desloratadin
Desloratadin ..., Aerius, Dasselta

2020-12-09 Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Urtikaria

Förbehåll / Kommentar

Flytande beredning kan ges till barn från 1 år.

Vid kronisk urtikaria kan dos högre än den rekommenderade krävas (SIC!), ibland upp till fyrdubbeldos.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Desloratadin är miljöklassificerat.

Motivering

Desloratadin, den aktiva metaboliten av loratadin, finns som vanlig och munsönderfallande tablett samt oral lösning. Evidens för effektskillnad mellan desloratadin och loratadin saknas.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Zuberbier T, Aberer W, Asero R, Abdul Latiff AH, Baker D, Ballmer-Weber B et al. The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria. Allergy 2018 Jul;73(7):1393-1414. PubMed 

Bedömning utförd av

Expertgrupp hud- och könssjukdomar