Tillbaka

cetirizin
Cetirizin …, Cetimax, Vialerg

2020-12-09 Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Urtikaria

Förbehåll / Kommentar

Vid kronisk urtikaria kan dos högre än den rekommenderade krävas (SIC!), ibland upp till fyrdubbeldos.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Cetirizin är miljöklassificerat.

Motivering

Beredningsformer som inkluderar oral lösning och droppar (Zyrlex) till barn över 2 år.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Zuberbier T, Aberer W, Asero R, Abdul Latiff AH, Baker D, Ballmer-Weber B et al. The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria. Allergy 2018 Jul;73(7):1393-1414. PubMed 

Bedömning utförd av

Expertgrupp hud- och könssjukdomar