Tillbaka

bensylbensoat + disulfiram
Tenutex

2020-12-09 Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Skabb

Förbehåll / Kommentar

Skabbdjur bör ha påvisats innan behandling insättes med bensylbensoat + disulfiram.

Ingår inte i läkemedelsförmånen.

Miljörisk vid användning av bensylbensoat och disulfiram kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Välbeprövat.


Utredningsmaterial och referenser

-

Bedömning utförd av

Expertgrupp hud- och könssjukdomar