Tillbaka

isotretinoin
Isotretinoin ...

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Medelsvår–svår rosacea vid terapisvikt.

Papulopustulös rosacea som sviktar på standardbehandling eller vid frekventa recidiv.

Behandlingen får endast ordineras och följas upp av specialister inom dermatologi.

Förbehåll / Kommentar

Isotretinoin rekommenderas off label men har använts i mer än 30 år vid terapirefraktär rosacea. Dosering: 0,5–1 mg/kg/dag.

Isotretinoin:

- har teratogena effekter
- regelbundna blodprovstagningar inkl. graviditetstest innan/under och 5 veckor efter avslutad behandling behövs 
- kvinnliga patienter förses med information om att förhindra graviditet och måste använda säker preventivmetod 
- orsakar torra slemhinnor

Miljörisk vid användning av isotretinoin kan ej uteslutas på grund av brist på data. 

Motivering

Mest effektiva läkemedlet vid svår rosacea.
- Förebygga ärrbildningar i huden.
- Bättre livskvalitet - Minska risken att utveckla rinophyma
- God chans till bestående effekt
- Minska användningen av antibiotika

Doser på 0,5–1 mg/kg/dag har god effekt på inflammatoriska lesioner hos patienter med rosacea. Risken för recidiv är större än vid aknebehandling, redan några månader efter avslutad behandling. I enstaka fall behöver behandlingen förlängas eller upprepas.


Utredningsmaterial och referenser

  1.  Mobacken H, Berg M, Angesjö E, Dunér K, Svensson M, Synnerstad I. Dags att minska användningen av antibiotika vid rosacea. Läkartidningen. 2018;115. Läkartidningen
  2.  Bettoli V, Guerra-Tapia A, Herane M I, Piquero-Martí J.Challenges and Solutions in Oral Isotretinoin in Acne: Reflections on 35 Years of Experience. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2019;12:943-51. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hud- och könssjukdomar