Tillbaka

lymecyklin
Lymecycline ..., Lymelysal, Tetralysal

2020-12-09 Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Rosacea

Förbehåll / Kommentar

Medelsvår till svår rosacea– om enbart lokalbehandling inte är tillräcklig.

Lymecyklin hydrolyseras snabbt till aktivt tetracyklin i samband med absorption vid intag.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Lymecyklin är miljöklassificerat. Lymecyklin omvandlas till tetracyklin som bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Välbeprövad, effektiv per oral behandling av rosacea. Lymecyklin i fulldos (300 mgx2 i 2-3 månader) väljs före tetracyklin på grund av låg eller ingen risk för ljusreaktioner och kan intas med föda.

Även om lågdosbehandlingen anses minska risken för resistensutveckling finns kliniska data som indikerar att även doxycyklin i dosen 20 mg var 12:e timme kan ge en ökning av andelen doxycyklinresistenta bakterier jämfört med placebo.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Van Zuuren EJ, Kramer SF, Carter BR, Graber MA, Fedorowicz Z. Effective and evidence-based management strategies for rosacea: summary of a Cochrane systematic review. Br J Dermatol. 2011 Oct;165(4):760-81. PubMed 
  2. Walker C, Puumala S, Golub LM, Stoner JA, Reinhardt RA, Lee HM, Payne JB. Subantimicrobial dose doxycycline effects on osteopenic bone loss: microbiologic results. J Periodontol. 2007;78:1590-601. PubMed
  3. Walker C, Preshaw PM, Novak J, Hefti AF, Bradshaw M, Powala C. Long-term treatment with sub-antimicrobial dose doxycycline has no antibacterial effect on intestinal flora. J Clin Periodontol. 2005 Nov;32(11):1163-9. PubMed
  4. Marson JW, Baldwin HE. Rosacea: a wholistic review and update from pathogenesis to diagnosis and therapy.Int J Dermatol. 2019 Dec 27. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hud- och könssjukdomar