Tillbaka

kalcipotriol + betametason
Daivobet, Dovobet, Xamiol

2020-12-09 Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Vuxna: Lokal behandling av psoriasis i hårbotten.

Förbehåll / Kommentar

Daivobet gel ingår i läkemedelsförmånerna endast vid behandling av psoriasis i hårbotten, se TLV.

Totaldosen bör inte överskrida 15 gram per dag eller 100 gram per vecka. Behandlat område ska inte överstiga 30 procent av kroppsytan. Undvik behandling i ansikte och hudveck.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Kalcipotriol och betametason är miljöklassificerade.

Motivering

Beredningsformen gel förenklar behandling av psoriasis i hårbotten. Kan användas utan föregående avfjällning.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Guenther L, Van de Kerkhof PC, Snellman E, Kragballe K, Chu AC, Tegner E et al. Efficacy and safety of a new combination of calcipotriol and betamethasone dipropionate (once or twice daily) compared to calcipotriol (twice daily) in the treatment of psoriasis vulgaris: a randomized, double-blind, vehicle-controlled clinical trial. Br J Dermatol 2002;147:316-23. PubMed,
  2. Kragballe K, Austad J, Barnes L et al. A 52-week randomized safety study of a calcipotriol/betamethasone dipropionate two-compound product (Dovobet/Daivobet/Taclonex) in the treatment of psoriasis vulgaris.Br J Dermatol. 2006 Jun;154(6):1155-60. PubMed
  3. Kragballe K, Van de Kerkoff PC. Consistency of data in six phase III clinical studies of a two compound product containing calcipotriol and betamethasone dipropionate ointment for the treatment of psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2006;20:39-44. PubMed
  4. Luger TA, Cambazard F, Larsen FG, Bourcier M, Gupta G, Clonier F et al. A study of the safety and efficacy of calcipotriol and betmethasone dipropionate scalp formulation in the long-term management of scalp psoriasis. Dermatology 2008;217:321-8. PubMed
  5. Hashim PW, Nia JK, Terrano D, Goldenberg G, Kircik LH et al. A Comparative Study to Evaluate Epidermal Barrier Integrity of Psoriasis Patients Treated With Calcipotriene/Betamethasone Topical Suspension Versus Betamethasone Dipropionate 0.05% Lotion. J Drugs Dermatol. 2017 Aug 1;16(8):747-752. PubMed
  6. Menter A1, Gold LS, Bukhalo M, Grekin S, Kempers S, Boyce BM et al. Calcipotriene plus betamethasone dipropionate topical suspension for the treatment of mild to moderate psoriasis vulgaris on the body: a randomized, double-blind, vehicle-controlled trial. J Drugs Dermatol. 2013 Jan;12(1):92-8. PubMed 
  7. Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

Bedömning utförd av

Expertgrupp hud- och könssjukdomar