Tillbaka

kalcipotriol + betametason
Calcipotriol/Betamethasone, Daivobet

2020-12-09 Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Vuxna: Psoriasis där lokal terapi är lämplig.

Förbehåll / Kommentar

Totaldosen bör inte överskrida 15 gram per dag eller 100 gram per vecka. Behandlat område ska inte överstiga 30 procent av kroppsytan. Undvik behandling i ansikte och hudveck.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Kalcipotriol och betametason är miljöklassificerade.

Motivering

För behandling av måttlig till moderat stabil plack psoriasis på öppna hudytor.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Guenther L, Van de Kerkhof PC, Snellman E, Kragballe K, Chu AC, Tegner E et al. Efficacy and safety of a new combination of calcipotriol and betamethasone dipropionate (once or twice daily) compared to calcipotriol (twice daily) in the treatment of psoriasis vulgaris: a randomized, double-blind, vehicle-controlled clinical trial. Br J Dermatol 2002;147:316-23. PubMed,
  2. Kragballe K, Austad J, Barnes L et al. A 52-week randomized safety study of a calcipotriol/betamethasone dipropionate two-compound product (Dovobet/Daivobet/Taclonex) in the treatment of psoriasis vulgaris.Br J Dermatol. 2006 Jun;154(6):1155-60. PubMed
  3. Kragballe K, Van de Kerkoff PC. Consistency of data in six phase III clinical studies of a two compound product containing calcipotriol and betamethasone dipropionate ointment for the treatment of psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2006;20:39-44. PubMed
  4. Luger TA, Cambazard F, Larsen FG, Bourcier M, Gupta G, Clonier F et al. A study of the safety and efficacy of calcipotriol and betmethasone dipropionate scalp formulation in the long-term management of scalp psoriasis. Dermatology 2008;217:321-8.PubMed 
  5. Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

Bedömning utförd av

Expertgrupp hud- och könssjukdomar