Tillbaka

metotrexat
Methotrexate ..., Metotab

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Måttlig - svår psoriasis.

Förbehåll / Kommentar

Kontraindicerat vid graviditet och amning. Kräver regelbunden uppföljning av bland annat leverfunktionen.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Metotrexat är miljöklassificerat. 

Motivering

När lokalbehandling och/eller ljusbehandling inte har tillräckligt god effekt.

Substansen metotrexat är ett kostnadseffektivt förstahandsalternativ när systembehandling övervägs.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Heydendael VM, Spuls PI, Opmeer BC, et al. Methotrexate versus cyclosporine in moderate-to-severe chronic plaque psoriasis. N Engl J Med 2003;349:658–65. PubMed
  2. Flytstrom I, Stenberg B, Svensson A, et al. Methotrexate vs. ciclosporin in psoriasis: effectiveness, quality of life and safety. A randomized controlled trial. Br J Dermatol 2008;158:116–21. PubMed
  3. Saurat JH, Stingl G, Dubertret L, et al. Efficacy and safety results from the randomized controlled comparative study of adalimumab vs. methotrexate vs. placebo in patients with psoriasis (CHAMPION). Br J Dermatol 2008;158:558–66. PubMed 
  4. Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

Bedömning utförd av

Expertgrupp hud- och könssjukdomar