Tillbaka

infliximab
Flixabi, Remsima, Inflectra, Zessly, Remicade, (i rangordning)

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Svårare former av psoriasis där immunsuppressiv behandling tolereras och där administrering kan ske på sjukhusklinik eller liknande.

Förbehåll / Kommentar

Alla tillgängliga preparat innehållande infliximab bedöms likvärdiga. Inflectra är upphandlat för SLL 2019. Inflectra och Remsima är utbytbara enligt Läkemedelsverket och kan bli föremål för generisk substitution vid förskrivning på recept. Vid terapisvikt eller biverkningar av första TNF-hämmaren rekommenderas byte till en TNF-hämmare med annan molekylär struktur, då företrädesvis biosimilar. 

Infliximab bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

För behandling av svårare former av psoriasis och där poliklinisk läkemedelstillförsel passar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Gottlieb AB, Evans R, Li S, et al. Infliximab induction therapy for patients with severe plaque-type psoriasis: a randomized, doubleblind, placebo-controlled trial. J Am Acad Dermatol 2004;51:534– 42. PubMed
  2. Reich K, Nestle FO, Papp K, et al. EXPRESS study investigators. Infliximab induction and maintenance therapy for moderate-to-severe psoriasis: a phase III, multicentre, double-blind trial. Lancet 2005;366:1367–74. PubMed
  3. Menter A, Feldman SR, Weinstein GD, et al. A randomized comparison of continuous vs. intermittent infliximab maintenance regimens over 1 year in the treatment of moderate-to-severe plaque psoriasis. J Am Acad Dermatol 2007;56(1):31.e1–15. PubMed
  4. Yoo DH, Hrycaj P, Miranda P et al., A randomised, double-blind, parallel-group study to demonstrate equivalence in efficacy and safety of CT-P13 compared with innovator infliximab when coadministered with methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis: the PLANETRA study. Ann Rheum Dis. 2013:1613-20. PubMed
  5. Park W, Hrycaj P, Jeka S et al. A randomised, double-blind, multicentre, parallel-group, prospective study comparing the pharmacokinetics, safety, and efficacy of CT-P13 and innovator infliximab in patients with ankylosing spondylitis: the PLANETAS study. Ann Rheum Dis. 2013;72:1605-12. PubMed
  6. Dapavo P, Vujic I, Fierro MT, Quaglino P, Sanlorenzo M. The infliximab biosimilar in the treatment of moderate to severe plaque psoriasis. J Am Acad Dermatol. 2016;75:736-9. PubMed 
  7. Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis 

Bedömning utförd av

Expertgrupp hud- och könssjukdomar