Tillbaka

etanercept
Benepali, Erelzi

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Svår psoriasis

Förbehåll / Kommentar

Etanercept bedöms inte ha någon miljöpåverkan. Vid terapisvikt eller biverkningar av första TNF-hämmaren rekommenderas byte till en TNF-hämmare med annan molekylär struktur, då företrädesvis en biosimilar.

För biosimilar som innehåller etanercept (Enbrel) rekommenderas följande alternativ i första hand:

-Benepali i förpackningsstorlek 12x1
-Erelzi i förpackningsstorlek 12x1.

Motivering

Expertgruppen anser att det inte föreligger några relevanta skillnader mellan etanercept (Enbrel) och biosimilarer till Enbrel på indikationen psoriasis och rekommendationen är att välja det mest kostnadseffektiva alternativet. För närvarande rekommenderas Benepali.

Effektiv egenadministrerad immunsuppresiv behandling av svårare former av psoriasis för patienter som inte svarat på annan terapi. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Leonardi CL, Powers JL, Matheson RT, et al. Etanercept as monotherapy in patients with psoriasis. N Engl J Med 2003;349:2014– 22. PubMed
  2. Papp KA, Tyring S, Lahfa M, et al. A global phase III randomized controlled trial of etanercept in psoriasis: safety, efficacy, and effect of dose reduction. Br J Dermatol 2005;152:1304–12.PubMed
  3. van de Kerkhof PC, Segaert S, Lahfa M, et al. Once weekly administration of etanercept 50 mg is efficacious and well tolerated in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis: a randomized controlled trial with open-label extension. Br J Dermatol 2008;159:1177– 85.PubMed
  4. Emery P, Vencovský J, Sylwestrzak A, et al. A phase III randomised, double-blind, parallel-group study comparing SB4 with etanerceptreference product in patients with active rheumatoid arthritis despite methotrexate therapy. Ann Rheum Dis. 2015 Jul 6. PubMed  
  5. Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis 

Bedömning utförd av

Expertgrupp hud- och könssjukdomar