Tillbaka

adalimumab
Amgevita, Hyrimoz, Idacio, Imraldi

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Svårare former av psoriasis där immunsuppressiv behandling tolereras.

Förbehåll / Kommentar

För biosimilar som innehåller adalimumab (Humira) rekommenderas för närvarande följande alternativ (i bokstavsordning):

- Amgevita i förpackningsstorlek 6x1
- Hyrimoz i förpackningsstorlek 6x1
- Idacio i förpackningsstorlek 6x1
- Imraldi i förpackningsstorlek 6x1.

Vid terapisvikt eller biverkningar av första TNF-hämmaren rekommenderas byte till en TNF-hämmare med annan molekylär struktur, då företrädesvis en biosimilar. 

Adalimumab bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Effektiv egenadministrerad immunsuppresiv behandling av svårare former av psoriasis för patienter som inte svarat på annan terapi. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Gordon KB, Langley RG, Leonardi C, Toth D, Menter MA, Kang S et al. Clinical response to adalimumab treatment in patients with moderate to severe psoriasis: double-blind, randomized controlled trial and open-label extension study. J Am Acad Dermatol 2006;55(4):598–606. PubMed 
  2. Menter A, Tyring SK, Gordon K, Kimball AB, Leonardi CL, Langley RG et al. Adalimumab therapy for moderate to severe psoriasis: A randomized, controlled phase III trial. J Am Acad Dermatol 2008;58(1):106–15. PubMed 
  3. Saurat JH, Stingl G, Dubertret L, Papp K, Langley RG, Ortonne JP et al. Efficacy and safety results from the randomized controlled comparative study of adalimumab vs. methotrexate vs. placebo in patients with psoriasis (CHAMPION). Br J Dermatol 2008;158(3):558–66. PubMed 
  4. Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

Bedömning utförd av

Expertgrupp hud- och könssjukdomar